SẢN PHẨM

  • TẤT CẢ
  • KỆ MÁY
  • CHÂN LOA
  • KỆ CD
  • KỆ LP
  • KÊ DÂY
  • CHÂN ĐINH - CHỐNG RUNG BI
  • BIẾN ÁP CÁCH LY

KỆ GỖ G1.1

1,600,000 đ992

KỆ GỖ G2.1

3,200,000 đ993

KỆ GỖ G3.1

4,800,000 đ994

KỆ GỖ G4.2

6,400,000 đ963

KỆ GỖ G6.2

9,600,000 đ964

KỆ GỖ G4.3

6,400,000 đ1033

KỆ GỖ G6.3

9,600,000 đ1035

KỆ GỖ G7.3

11,200,000 đ1034

KỆ GỖ DV1.1

2,000,000 đ1048

KỆ GỖ DV2.1

4,000,000 đ1049

KỆ GỖ DV3.1

6,000,000 đ1050

KỆ GỖ DV4.2

8,000,000 đ1051

KỆ GỖ DV4.3

8,000,000 đ1052

KỆ GỖ DV6.3

12,000,000 đ1053

KỆ GỖ DV7.3

14,000,000 đ1054

KỆ GỖ DK1.1

2,000,000 đ983

KỆ GỖ DK2.1

4,000,000 đ982

KỆ GỖ DK3.1

6,000,000 đ981

KỆ GỖ DK4.2

8,000,000 đ991

KỆ GỖ DK4.3

8,000,000 đ988

KỆ GỖ DK6.3

12,000,000 đ1006

KỆ GỖ DK7.3

14,000,000 đ1007

KỆGỖ DP1.1

3,500,000 đ1015

KỆGỖ DP2.1

5,500,000 đ1016

KỆGỖ DP4.3

12,500,000 đ1017

KỆ GỖ KCR001

6,000,000 đ913

KỆ TRỤ INOX7.3

18,400,000 đ1042

KỆ TRỤ INOX6.3

15,600,000 đ1043

KỆ TRỤ INOX4.3

9,400,000 đ1044

KỆ TRỤ INOX GG3.1

8,000,000 đ1041

KỆ TRỤ INOX GG2.1

5,200,000 đ1040

KỆ TRỤ INOX GG1.1

2,100,000 đ1039

KỆ TRỤ INOX 2H6M

12,900,000 đ1056

KỆ TRỤ INOX GĐ3.1

8,000,000 đ957

KỆ TRỤ INOX GT3.1

8,000,000 đ956

KỆ MICA 20M3.1

8,500,000 đ959

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ2.1

4,400,000 đ1019

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ3.1

6,600,000 đ966

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ4.2

8,800,000 đ1023

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ6.2

13,200,000 đ1024

KỆ KÍNH ĐEN 3HC6.2

10,000,000 đ987

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ4.3

8,800,000 đ1021

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ6.3

13,200,000 đ1026

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ7.3

15,400,000 đ1020

KỆ KÍNH V10T5.2

10,200,000 đ927

KỆ MẶT NHÔM N1.1

4,300,000 đ995

KỆ MẶT NHÔM N2.1

8,900,000 đ996

KỆ MẶT NHÔM N3.1

13,400,000 đ997

KỆ MẶT NHÔM NT3.1

13,400,000 đ1010

KỆ MODULE MĐ3.1R

15,000,000 đ1011

KỆ MODULE MT3.1R

15,000,000 đ1012

KỆ TAY NHÔM

18,000,000 đ1013

CHÂN LOA B02

4,000,000 đ961

CHÂN LOA B01

4,600,000 đ890

CHÂN LOA T01

4,000,000 đ984

CHÂN LOA T02

3,600,000 đ985

CHÂN LOA Stirling TWW/TW

đ1047

CHÂN LOA JBL 4344/4343

3,000,000 đ1046

ĐẾ LOA Tunrbery

đ1045

CHÂN LOA Canterbury

đ999

Chân Loa Kingdom15(nguyên khối)

đ1014

KỆ CD055

1,100,000 đ980

KỆ CD045 Mica trắng

1,600,000 đ891

Kệ CD 045 Mica đen

1,600,000 đ892

Kệ CD110

1,500,000 đ902

KỆ CD180

1,800,000 đ893

TỦ CD350

4,500,000 đ1036

KỆ LP S01

700,000 đ977

KHAY ĐĨA THAN LP50

1,500,000 đ1000

KỆ ĐĨA THAN T01

3,600,000 đ998

TỦ ĐĨA THAN LP01

đ978

KÊ DÂY G01

180,000 đ1001

KÊ DÂY G02

200,000 đ986

KÊ DÂY G03

220,000 đ1002

Chống Rung Bi KCR1HB50x27 inox

1,500,000 đ1032

Chống Rung Bi BS2HB50x25 inox

2,200,000 đ1031

Chống Rung Bi BS2HB50x30 inox

2,300,000 đ1030

Chống Rung Bi BS2HB50x27 Gold

2,500,000 đ1029

Chống Rung Bi BS3HB50x35 inox

2,600,000 đ1028

Chống Rung Bi BS1HB75x58 Gold

3,200,000 đ1037
1 2
0