SẢN PHẨM

  • TẤT CẢ
  • KỆ MÁY
  • CHÂN LOA
  • KỆ/TỦ CD
  • KỆ LP/BĂNG CỐI
  • KÊ DÂY
  • CHỐNG RUNG BI
  • BACL

KỆ GỖ V6-1.1

2,200,000 đ1074

KỆ GỖ V6-2.1

4,400,000 đ1075

KỆ GỖ V6-3.1

6,600,000 đ1076

KỆ GỖ V6-4.2

8,800,000 đ1077

KỆ GỖ V6-4.3

8,800,000 đ1078

KỆ GỖ V6-5.3

11,000,000 đ1080

KỆ GỖ V6-5.3C

11,000,000 đ1081

KỆ GỖ V6-6.2

13,200,000 đ1082

KỆ GỖ V6-6.3

13,200,000 đ1083

KỆ GỖ V6-7.3

15,400,000 đ1084

KỆ GỖ V6-8.3

17,600,000 đ1085

KỆ GỖ G1.1(màu đen)

1,700,000 đ2091

KỆ GỖ G1.1

1,700,000 đ992

KỆ GỖ G2.1(màu đen)

3,400,000 đ2092

KỆ GỖ G2.1

3,400,000 đ993

KỆ GỖ G3.1(màu gỗ óc chó)

5,100,000 đ2094

KỆ GỖ G3.1(màu đen)

5,100,000 đ2093

KỆ GỖ G3.1

5,100,000 đ994

KỆ GỖ G4.2

6,800,000 đ963

KỆ GỖ G6.2

10,200,000 đ964

KỆ GỖ G4.3

6,800,000 đ1033

KỆ GỖ G6.3

10,200,000 đ1035

KỆ GỖ G7.3

11,900,000 đ1034

KỆ GỖ DV1.1

2,000,000 đ1048

KỆ GỖ DV2.1

4,000,000 đ1049

KỆ GỖ DV3.1

6,000,000 đ1050

KỆ GỖ DV4.2

8,000,000 đ1051

KỆ GỖ DV4.3

8,000,000 đ1052

KỆ GỖ DV6.3

12,000,000 đ1053

KỆ GỖ DV7.3

14,000,000 đ1054

KỆ Monoblock M01

3,500,000 đ1068

KỆ GỖ NK1.1

4,000,000 đ1057

KỆ GỖ NK2.1

6,000,000 đ1058

KỆ GỖ NK3.1

8,000,000 đ1059

KỆ GỖ DK1.1

2,000,000 đ983

KỆ GỖ DK2.1

4,000,000 đ982

KỆ GỖ DK3.1

6,000,000 đ981

KỆ GỖ DK4.2

8,000,000 đ991

KỆ GỖ DK4.3

8,000,000 đ988

KỆ GỖ DK6.3

12,000,000 đ1006

KỆ GỖ DK7.3

14,000,000 đ1007

KỆGỖ DP1.1

3,500,000 đ1015

KỆGỖ DP2.1

5,500,000 đ1016

KỆGỖ DP4.3

12,500,000 đ1017

KỆ TRỤ INOX GG1.1

2,100,000 đ1039

KỆ TRỤ INOX GG2.1

5,200,000 đ1040

KỆ TRỤ INOX GG3.1

8,000,000 đ1041

KỆ TRỤ INOX GG4.3

9,400,000 đ1044

KỆ TRỤ INOX GG6.3

15,600,000 đ1043

KỆ TRỤ INOX GG7.3

18,400,000 đ1042

KỆ TRỤ INOX 2H6M

12,900,000 đ1056

KỆ TRỤ INOX GĐ3.1

8,000,000 đ957

KỆ TRỤ INOX GT3.1

8,000,000 đ956

KỆ MICA 30M3.1

10,000,000 đ1065

KỆ GỖ KCR001

8,000,000 đ913

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ2.1

4,600,000 đ1019

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ3.1

6,900,000 đ966

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ4.2

9,200,000 đ1023

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ6.2

13,800,000 đ1024

KỆ KÍNH ĐEN 3HC6.2

10,500,000 đ987

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ4.3

9,200,000 đ1021

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ6.3

13,800,000 đ1026

KỆ KÍNH ĐƠN KĐ7.3

16,100,000 đ1020

KỆ KÍNH V10T5.2

12,500,000 đ1086

KỆ MẶT NHÔM N1.1

4,000,000 đ995

KỆ MẶT NHÔM N2.1

8,200,000 đ996

KỆ MẶT NHÔM N3.1

12,300,000 đ997

KỆ MẶT NHÔM NT3.1

12,300,000 đ1010

KỆ MODULE MĐ3.1R

15,000,000 đ1011

KỆ MODULE MT3.1R

15,000,000 đ1012

KỆ TAY NHÔM

18,000,000 đ1013

CHÂN LOA B01

4,500,000 đ1061

CHÂN LOA B02

4,000,000 đ961

CHÂN LOA B03

5,600,000 đ1071

CHÂN LOA T01

4,500,000 đ984

CHÂN LOA T02

3,600,000 đ985

CHÂN LOA T03

5,600,000 đ1063

CL Harbeth HL5

5,600,000 đ1072

CHÂN LOA Stirling TWW/TW

5,600,000 đ1047

CHÂN LOA JBL 4344/4343

3,000,000 đ1046

ĐẾ LOA Turnberry SE/GR

đ1045

CHÂN LOA Canterbury

đ999

Chân Loa Kingdom15/JBL L300

đ1014

KỆ CD055

1,200,000 đ980

KỆ CD045 trắng

1,800,000 đ1070

Kệ CD 045 đen

1,800,000 đ1069

Kệ CD110

1,500,000 đ902

KỆ CD180

1,800,000 đ893

KỆ CD224

4,000,000 đ1062

TỦ CD350

5,500,000 đ1036

GIÁ BĂNG CỐI 7inch

2,500,000 đ1073

KỆ ĐĨA THAN LP095

950,000 đ1088

KỆ LP S01

700,000 đ977

KHAY ĐĨA THAN LP50

1,800,000 đ1000

TỦ ĐĨA THAN LP100

4,500,000 đ998

TỦ ĐĨA THAN LP200

6,000,000 đ1087

TỦ ĐĨA THAN LP300

đ978

KÊ DÂY G01

200,000 đ1001

KÊ DÂY G02

220,000 đ986

KÊ DÂY G03

250,000 đ1002

Chống Rung Bi KCR1HB50x27 inox

1,500,000 đ1032

Chống Rung Bi BS2HB50x25 inox

2,200,000 đ1031

Chống Rung Bi BS2HB50x30 inox

2,300,000 đ1030

Chống Rung Bi BS2HB50x27 Gold

2,500,000 đ1029

Chống Rung Bi BS3HB50x35 inox

2,600,000 đ1028

Chống Rung Bi BS1HB75x58 Gold

3,200,000 đ1037

Chân Đinh Chén Hứng CD3030

120,000 đ900

Chân Đinh Chén Hứng CD3040

140,000 đ925

BACL/Lọc Nguồn BS Audio 5KVA

29,500,000 đ1066

BACL BS Audio 4KVA PS-7100

29,000,000 đ919

BACL/Lọc Nguồn BS Audio 5KVA PS-7100

30,000,000 đ1060

BACL/Lọc Nguồn BS Audio 6KVA PS-7100

31,000,000 đ1009
0